Darujte 2% z dane - DanceGalaxy | Občianske združenie

Darujte 2% z dane

PODPORTE NAŠE DETI A MLÁDEŽ

Podporte občianske združenie GALAXY

2_2017

Naše združenie je zamerané na prácu s deťmi a mládežou a organizáciou voľnočasových aktivít v priebehu školského roka aj počas prázdnin. Vďaka Vašej podpore a prejavenia dôvery môžeme pokračovať v poslaní našej neziskovej organizácie a rozvíjať aktivity v prospech našich/ vašich detí.

ĎAKUJEME


 

Ako postupovať?

ZAMESTNANCI, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  3. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
  4. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie o poukázaní 2% a Potvrdenie o zaplatení dane) doručte do 30.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podrobný postup pre zamestnancov.

FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018:

  1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Potrebné údaje nájdete na konci tejto stránky.
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Podrobný postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

PRÁVNICKÉ OSOBY

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. 
Právnické osoby tento rok môžu poukázať 2% len vtedy, ak poukážu dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii) vo výške 0,5 % najneskôr k poslednému dňu daňového priznania. Ak neposkytnú dar, môžu poukázať len 1,5%. Toto daňové priznanie treba doručiť na príslušný daňový úrad do 31.3.2018 a v tomto termíne treba zaplatiť aj daň z príjmov.

Podrobný postup pre právnické osoby.

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno:

Občianske združenie GALAXY

Sídlo organizácie:

Ružomberok, 034 01, Za dráhou 1919/25

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo organizácie:  

42 346 860