Darujte 2% z dane «

Darujte 2% z dane

PODPORTE NAŠE DETI A MLÁDEŽ

Podporte občianske združenie GALAXY

Naše združenie je zamerané na prácu s deťmi a mládežou a organizáciou voľnočasových aktivít v priebehu školského roka aj počas prázdnin. Vďaka Vašej podpore a prejavenia dôvery môžeme pokračovať v poslaní našej neziskovej organizácie a rozvíjať aktivity v prospech našich/ vašich detí.

ĎAKUJEME

Ako postupovať?

ZAMESTNANCI

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)
5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad 
7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Podrobný postup pre zamestnancov.

FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2019:

  1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Potrebné údaje nájdete na konci tejto stránky.
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Podrobný postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

PRÁVNICKÉ OSOBY

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. 
Právnické osoby tento rok môžu poukázať 2% len vtedy, ak poukážu dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii) vo výške 0,5 % najneskôr k poslednému dňu daňového priznania. Ak neposkytnú dar, môžu poukázať len 1,5%. Toto daňové priznanie treba doručiť na príslušný daňový úrad do 31.3.2020 a v tomto termíne treba zaplatiť aj daň z príjmov.

Podrobný postup pre právnické osoby.

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno:

Občianske združenie GALAXY

Sídlo organizácie:

Ružomberok, 034 01, Ž. Silbigera 2/6

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo organizácie:  

42 346 860