O nás «

O nás


Tanečný klub Dance GALAXY ponúka :

  • Tanečné vzdelávanie v štýloch

disco, hip-hop, show dance, scénický tanec, tanečná gymnastika, tanečná príprava detí od 3 rokov

  • Prezentácia na verejnosti

 tanečné prehliadky, vystúpenia, súťaže

  • Tanečné vystúpenia

plesy, firemné akcie, kultúrne podujatia

1278063_456876717750134_1722239673_o

Realizátorom tanečného klubu DANCE GALAXY je Občianske združenie GALAXY (ďalej len OZ) pôsobiace od roku 2013. OZ je zamerané na prácu s deťmi a mládežou a organizáciou ich voľného času počas školského roka a prázdnin. Tanečný klub DANCE GALAXY bol založený s cieľom vytvárať podmienky pre uspokojenie záujmu o umeleckú tvorbu svojich členov.

Priestory

Chodba

 img_2003 img_2006 img_1459

Šatňa

 img_2008 img_2009 img_2010

Tanečná sála

img_2039 img_2043 img_2044

Činnosť klubu je zameraná:

  • celoročné tanečné vzdelávanie v štýloch disco, hip-hop, show dance, scénický tanec, tanečná gymnastika, tanečná príprava MŠ
  • rozvoj a podpora talentov
  • prezentácia činnosti na verejnosti formou tanečných a exhibičných vystúpení, tanečných prehliadok a účasti na tanečných prehliadkach a súťažiach
  • na vzdelávanie lektorov
  • organizovanie workshopov

Členom klubu sa môže stať každý záujemca o tanečné vzdelávanie vo veku od 3 rokov do XX rokov 🙂

 Do tanečného klubu je možné prihlásiť sa počas celého školského roka na základe vyplnenej  záväznej prihlášky a voľného miesta.

 Tanečné vzdelávanie v klube prebieha denne od 14.00 do 20.00 hod. podľa aktuálneho harmonogramu.

ZÁVÄZNÉ PRAVIDLÁ ÚČASTI V TANEČNOM KLUBE DANCE GALAXY

1. Účastník TK Dance GALAXY je povinný zúčastňovať sa tanečného tréningu pravidelne a v stanovenom čase.
2. Je oblečený športovo a so zreteľom na skutočnosť, že sa bude venovať tanečným tréningom a zábave. Je potrebné nosiť vhodnú obuv, ktorá nerobí čierne šmuhy. Oblečenie a obuv prispôsobí tanečnému štýlu.
3. Chráni svoje zdravie a zdravie ostatných, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných účastníkov, rešpektuje a riadi sa pokynmi trénera. Príchod na tréning 10 minút pred začiatkom.
4. Vstup do tanečnej sály bez trénera je zakázaný.
5. Účastník počas tréningového procesu bez vedomia trénera neopustí tanečnú sálu.
6. Obsluha audiovizuálnej techniky v tanečnej sále je len v kompetencii trénera.
7. V tanečnej sále je zákaz konzumovať jedlo!
8. Počas tréningového procesu majú rodičia a iné osoby vstup do tanečnej sály zakázaný !
9. Ak sa účastník z akéhokoľvek dôvodu nemôže dostaviť na tréning, je povinný upovedomiť o svojej absencii trénera cez sms, telefonicky alebo osobne!
10. TK Dance GALAXY si vyhradzuje právo na zmenu rozpisu a časov tréningov.
11. Účastník nesmie prezentovať choreografie TK Dance GALAXY na iných súkromných a školských podujatiach!
12. Účastníci nie sú poistení proti úrazom. Rodič súhlasí s činnosťou v TK Dance GALAXY bez nároku na odškodnenie pri prípadnom vzniknutom úraze svojho dieťaťa. 13. Za odcudzenie a stratu osobných vecí TK Dance GALAXY nezodpovedá.
14. Prihlásiť sa dá aj v priebehu školského roka na základe súhlasu trénera a voľného miesta v skupine.
15. Účastník si hradí tanečný kostým v plnej výške a stáva sa jeho majetkom.
16. Pokiaľ nemá účastník uhradený poplatok odst. 7, nebude mu umožnené zúčastniť sa tréningu!
17. Za hrubé a opakované porušenie záväzných pravidiel bude účastník z TK Dance GALAXY vylúčený.