galaxyruzomberok@gmail.com / 0944 600 686

Zápis 2022 / 2023

7.9.2022 / 16 : 00 / Deti materských škôl
8.9.2022 / 16 : 00 / Deti základných a stredných škôl
Karola Salvu 2043 (budova Centrum, druhé poschodie)

PRIHLÁŠKA TU

Prípravky MŠ
Tanečná príprava

3 – 6 rokov

Baletná príprava

4 – 6 rokov

2 x 45 minút týždenne – 20 EUR mesačne

Hip Hop a Street dance
Deti

6 – 9 rokov

Juniori

10 – 14 rokov

Mládež

15 a viac rokov

Deti 2 x 60 min týždenne – 22 EUR mesačne
Juniori a mládež 2 x 90 min týždenne – 24 EUR mesačne

Moderný a scénický tanec
Deti

6 – 9 rokov

Juniori

10 – 14 rokov

Mládež

15 a viac rokov

Deti 2 x 60 min týždenne – 22 EUR mesačne
Juniori a mládež 2 x 90 min týždenne – 24 EUR mesačne

Showdance
Juniori

10 – 14 rokov

Mládež

15 a viac rokov

2 x 90 min týždenne – 24 EUR mesačne