Kontakt «

Kontakt

Sídlo tanečného klubu DANCE GALAXY:vymazsa

ul. K. Salvu 2043
03401 Ružomberok

Realizátor:

Občianske združenie GALAXY
Ž.Silbigera 2/6
03401 Ružomberok

email : galaxyruzomberok@gmail.com

Kontakt: 0944 600 686

IMG_0752

BANKOVÉ SPOJENIE
Č. účtu : 5046572170/0900
IBAN   :  SK9609000000005046572170
SWIFT : GIBASKBX