Bankové spojenie
IBAN: SK96 0900 0000 0050 4657 2170
SWIFT: GIBASKBX
Adresa tanečného klubu
Karola Salvu 2043
03401 Ružomberok
Otváracie hodiny
Pondelok – Piatok:  1400 – 2100
Telefón
0944 600 686
E-mail:
galaxyruzomberok@gmail.com
Realizátor
Občianske združenie GALAXY
Ž.Silbigera 2/6
03401 Ružomberok